Gemiddeld salaris: €10.564 /per maand

Meer statistieken

€ 4.500 per maand

 ...expertisecentrum voor de ondersteuning en innovatie van het onderwijs, van voorschoolse opvang tot en met mbo. De 200...  ...leiding geeft aan het managementteam en de staf. Integraal toezicht en strategisch beleid De Raad van Toezicht houdt op onafhankelijke basis integraal... 
Aanbevolen
Leerbaan
Zomerbaan

CED-Groep

Rotterdam
26 dagen geleden
 ...samenwerken en dit gebeurt in een professionele setting, met volop ruimte om jezelf te kunnen zijn. Dagelijkse leiding en de Raad van Toezicht De dagelijkse leiding van het museum is in handen van een tweekoppige directie; een Raad van Toezicht is belast met het... 
Aanbevolen

Maritime Museum

Rotterdam
3 dagen geleden
 ...de (eind)fase van hun leven. Governance Warande heeft een Raad van Toezicht (RvT) die bestaat uit vijf personen. De organisatie kent een...  ...ander perspectief, bijvoorbeeld vanuit de energiesector of onderwijs: ~Als persoonlijkheid een vriendelijke autonome denker is,... 
Aanbevolen
Tijdelijk
Langdurig
Stage
Zittend werk

Governance Search & Selection

Rotterdam
6 dagen geleden
 ...meerjarige ondersteuning van de gemeente via het Cultuurplan 2025-2028. Theater Mooi Weer in Rotterdam zoekt een Voorzitter Raad van Toezicht Raad van Toezicht De raad van toezicht (RvT) bestaat uit minimaal drie onafhankelijke leden die – samen en op basis... 
Aanbevolen
Stage

Theater Mooi Weer

Rotterdam
8 dagen geleden
 ...toezichthouder met oog voor borging in een context van vernieuwing. Voor de Piergroep in Rotterdam zoeken wij een ervaren lid voor de raad van toezicht met bestuurlijke ervaring, gevoel voor governance en affiniteit met de borging van processen. Als klankbord ben je in staat op... 
Aanbevolen
Tijdelijk
Opdracht
Zittend werk

VOOR BV

Rotterdam
3 dagen geleden
Lid Raad van Toezicht Het Oogziekenhuis Rotterdam Al anderhalve eeuw is Het Oogziekenhuis Rotterdam ondernemend en innovatief in oogheelkundige zorg. Onze medewerkers zetten zich elke dag in om aantoonbaar de beste oogzorg te leveren omdat we het zicht... 
Aanbevolen

Het Oogziekenhuis Rotterdam

Rotterdam
2 maanden geleden
WoonGenoot is een Nijmeegse woningcorporatie die haar bewoners kwaliteit en ruimte biedt. Zij luistert naar de wensen en speelt hierop in. De medewerkers werken samen met onze bewoners en belanghouders aan sterke buurten en wijken. WoonGenoot verhuurt ruim 1.700 woningen...
Aanbevolen

Governance Search & Selection

Rotterdam
2 maanden geleden
 ...dat iedereen ertoe doet. En dat onze samenleving pas een samenleving is als we doen wat het woord betekent: samen leven. Lid raad van toezicht HR en organisatieontwikkeling, op voordracht van de OR Aandachtsgebieden: HR en organisatieontwikkeling Commissies (... 
Aanbevolen
Fulltime
Stage
Met contract
ZZP
Op afstand werken

Pameijer

Rotterdam
2 dagen geleden
 ...benut slim de briljante ideeën van collega´s om samen door te ontwikkelen. Anderzijds deelt Avoord ruimhartig haar successen. Raad van Toezicht van Avoord Om snel en slagvaardig te kunnen reageren op belangrijke ontwikkelingen in een complexe omgeving is een moderne en... 
Aanbevolen
Tijdelijk
September

Governance Search & Selection

Rotterdam
2 maanden geleden
 ...woningen beheerd. Het jaar 2016 heeft zich gekenmerkt door de herijking van de strategie. In 2016 is de strategische koers door de Raad van Toezicht goedgekeurd. De koers wordt breed gedragen in de organisatie. De opdracht voor de komende jaren is de organisatie verder... 
Aanbevolen
Opdracht
Zelfstandig
Stage
Zomerbaan

Governance Search & Selection

Rotterdam
2 maanden geleden
 ...de mens. De professionele relaties zijn gebaseerd op transparantie, respect en vertrouwen. Governance De Rijnhoven heeft een Raad van Toezicht (RvT) die bestaat uit vijf personen. De RvT hecht veel waarde aan een goed bestuur waarin transparantie, betrouwbaarheid en... 
Aanbevolen
Stage
Langdurig
September

Governance Search & Selection

Rotterdam
2 maanden geleden
 ...ter facilitering en versterking van de zorgvisie . Om deze ingezette ontwikkeling te borgen zal de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht  van ZGA met inzicht en natuurlijk leiderschap zowel extern als intern als boegbeeld zichtbaar moeten zijn. ZGA heeft een duidelijke... 
Aanbevolen
Stage
Maandag

Governance Search & Selection

Rotterdam
2 maanden geleden
 ...Raamwerk dat de nadruk legt op eigenaarschap en zelf organiseren (in teams) om doelen te realiseren. Governance Tactus heeft een Raad van Toezicht (RvT) die bestaat uit zes personen. De RvT ziet toe dat de Raad van Bestuur (RvB) effectief en doelmatig bestuurt met de best... 
Aanbevolen

Governance Search & Selection

Rotterdam
2 maanden geleden
 ...de samenwerking tussen zorginstellingen, gemeenten, UWV en onderwijs. De financieel gezonde organisatie wordt geleid door een directeur...  ...ïteit van de zorg. Governance Calibris Advies heeft een Raad van Toezicht (RvT) die bestaat uit drie personen. Deze vervult de... 
Aanbevolen
Zelfstandig
Langdurig

Governance Search & Selection

Rotterdam
2 maanden geleden
 ...in Noord-Nederland bij complexe opgroei-, onderwijs- en opvoedvragen door de inzet van (hoog)...  ..., ook op technologisch gebied.   In de raad zijn twee vacatures ontstaan. Een vacature...  ...is met de rol van lid Raad van Toezicht bij Elker. En een vacature voor voorzitter... 
Aanbevolen
Langdurig

Governance Search & Selection

Rotterdam
2 maanden geleden
Voor onze opdrachtgever het Bravis Ziekenhuis (West Brabant) zoekt Governance Search & Selection een Voorzitter Raad van Toezicht Organisatie Het Bravis Ziekenhuis (Bravis) is op 1 januari 2015 ontstaan na een fusie tussen het Lievensberg Ziekenhuis in Bergen op Zoom... 
Stage
Maandag

Governance Search & Selection

Rotterdam
2 maanden geleden
 ...medezeggenschap vormgegeven met een betrokken Ondernemingsraad en een vrijwilligersplatform. Governance Het Laar heeft een Raad van Toezicht (RvT) die bestaat uit vijf personen. De Raad is divers samengesteld, is positief kritisch en kenmerkt zich door een open aanspreekcultuur... 

Governance Search & Selection

Rotterdam
2 maanden geleden
Voor onze opdrachtgever GGMD voor Doven en Slechthorenden zoekt Governance Search & Selection Drie leden Raad van Toezicht Organisatie GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening. De hulpverlening is bedoeld voor doven, slechthorenden... 
Zelfstandig
Op korte termijn

Governance Search & Selection

Rotterdam
2 maanden geleden
Voor onze opdrachtgever, De Merwelanden/Merinos Vastgoed in Dordrecht, zoeken wij een Lid Raad van Toezicht Organisatie De Merwelanden/Merinos Vastgoed biedt een breed pakket van diensten aan in de ouderensector op het gebied van zorg, wonen en welzijn. De Merwelanden... 
Maandag

Governance Search & Selection

Rotterdam
2 maanden geleden
 ...Dovendienstverlening en behandeling. De Noorderbrug kent een eenhoofdige Raad van Bestuur en het managementteam bestaat uit de bestuurder en...  ...meedoen in alle onderdelen van de organisatie. Raad van Toezicht De Noorderbrug werkt met een Raad van Toezicht model. Hierbij heeft... 

Governance Search & Selection

Rotterdam
2 maanden geleden
 ...ziekenhuis en heeft daardoor te maken met de regelgeving en financiering conform de ziekenhuizen. Governance Vogellanden heeft een Raad van Toezicht die bestaat uit vijf personen. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol naar de bestuurder en ziet erop toe dat de Raad... 

Governance Search & Selection

Rotterdam
2 maanden geleden
Deze vacature zal begeleid worden door: drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers ****@*****.*** 06 - 51 06 00 26

Governance Search & Selection

Rotterdam
7 dagen geleden
 ...lijn- en stafdiensten zijn gezamenlijk en onder leiding van de Raad van Bestuur, vanuit eigen taak of functie, verantwoordelijk voor...  ...medezeggenschapsorganen die actief participeren in de selectieprocedure. Raad van Toezicht van DGG De RvT van DDG hanteert de Zorgbrede Governancecode als... 

Governance Search & Selection

Rotterdam
2 maanden geleden
 ...begeleiding thuis, op de werkplek en in het onderwijs. Er werken ongeveer 500 medewerkers die...  .... De Passerel heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur (RvB) en is een platte organisatie...  ...: www.de-passerel.nl. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) telt vijf leden... 
September
Maandag

Governance Search & Selection

Rotterdam
2 maanden geleden
Voor onze opdrachtgever GGMD voor Doven en Slechthorenden te Utrecht zoekt Governance Search & Selection een Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad Organisatie GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening. De hulpverlening... 
September

Governance Search & Selection

Rotterdam
2 maanden geleden
 ...ingezet op het verder optimaliseren van de processen. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website www.hetzand.nl Raad van Toezicht Zorgspectrum Het Zand heeft een Raad van Toezicht (RvT) die bestaat uit vijf personen. De RvT hecht groot belang aan Good... 
Zelfstandig
Maandag

Governance Search & Selection

Rotterdam
2 maanden geleden
 ...praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo (atheneum en gymnasium), tweetalig onderwijs en de wereldklas. Ook deze omgeving heeft te maken met een...  ...voor verdere informatie over het college: piusx-college.nl Raad van Toezicht Om snel en slagvaardig te kunnen reageren op belangrijke... 
Leerbaan
Stage
Maandag
Zomerbaan

Governance Search & Selection

Rotterdam
2 maanden geleden
en selecteren van (tijdelijke) arbeidskrachten, bieden wij ook opleidingstrajecten aan waarin zij-instromers de kans krijgen om hun passie voor lesgeven te realiseren. Als coach speel jij een cruciale rol in zowel het selectieproces, als het begeleiden van onze kandidaten...
Tijdelijk

DIT IS WIJS

Rotterdam
2 dagen geleden
 ...Cliëntenraad en Ondernemingsraad. Beiden participeren in de selectieprocedure. Nadere informatie is te vinden op www.limor.nl. Raad van Toezicht van LIMOR LIMOR hanteert de Zorgbrede Governancecode als richtinggevend kader en als norm voor goed bestuur en toezicht. De... 
Zelfstandig

Governance Search & Selection

Rotterdam
2 maanden geleden
 ...dan langs voor een gezellig gesprek! Wat krijg je? Je komt terecht in een gezellig team van collega’s die bevlogen zijn in het onderwijs en samen met jou verder willen bouwen aan een school, waar tweetalig onderwijs van de toekomst wordt geboden. Je komt werken in... 
Buitenland

Harbour ISBR

Rotterdam
12 dagen geleden