Gebruiksvoorwaarden

1. Algemene voorwaarden

1.1. Jooble (hierna te noemen het Bedrijf) biedt u diensten (hierna te noemen de Diensten) voor niet-commercieel gebruik van de website https://nl.jooble.org (hierna te noemen de Website) in overeenstemming met deze voorwaarden. Commercieel gebruik van de Website (ondermeer het beheer van advertentiecampagnes) wordt bepaald door de andere overeenkomsten die rechtstreeks met de ontvanger van deze Diensten gesloten zijn.

1.2. Door de site te bezoeken en/of de op of via de site aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Mocht u niet met deze voorwaarden kunnen instemmen, dan kunt u geen gebruik maken van de Website.

1.3. U mag geen gebruik maken van de Diensten als dat door de wetgeving van het land is verbonden waarin u ingezetene bent.

1.4. Jooble behoudt zich het recht voor om de algemenevoorwaarden periodiek zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De nieuwste versie van deze voorwaarden is altijd beschikbaar op de website https://nl.jooble.org/info/terms. Indien u doorgaat een Website te gebruiken nadat daarop wijzigingen zijn geplaatst betekent dit dat u die wijzigingen accepteert.

2. Geen aansprakelijkheid

U begrijpt en accepteert dat:

2.1. Uw gebruik van de Diensten is volledig voor uw risico. De Diensten worden geleverd op basis van "as is". Het bedrijf is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van informatie die wij u op de Website aanbieden.

2.2.Het Bedrijf garandeert niet:

 • dat de informatie op de Site overeenkomt met het doel van uw bezoek;
 • continu├»teit van het functioneren van de website;
 • een foutbestendigheid van het functioneren van de website

2.3. Jooble staat niet achter, en is niet verantwoordelijk voor alle via de Website toegankelijke gegevens (waaronder audio, video, teksten en afbeeldingen zijn) die door derden op de website zijn aangemaakt of worden weergegeven.

2.4. Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Deze sites kunnen beheerd door derden worden. U erkent en stemt ermee in dat het Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor schade of verlies die veroorzaakt wordt door of in verband met het gebruik van of beroep op content, goederen of diensten die op of via een dergelijke site beschikbaar zijn.

2.5. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor de juistheid van de informatie op de site en behoudt zich het recht voor materiaal op de Site te wijzigen zonder kennisgeving vooraf.

2.6. Het Bedrijf maakt periodiek wijzigingen in de manier van dienstverlening. U verklaart hiermee akkoord te zijn dat deze Diensten zonder kennisgeving vooraf gewijzigd kunnen worden.

2.7. Jooble kan op enig moment tijdelijk of permanent de verleiding van zijn Diensten beeindigen zonder voorafgaande kennisgeving.

3. Beperkingen

3.1. U verklaart zich ermee akkoord dat de site niet gebruikt wordt om content te plaatsen dat:

 • Het recht van individuen of organisaties benadeelt of beledigd.
 • onjuiste informatie bevat, laster, of informatie die een zakelijke reputatie schade kunnen aanbrengen.
 • uit naam van andere mensen of organisaties.
 • wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, databankrechten, octrooien of andere eigendomsrechten en -wetten.
 • de wetten breken van het land van ingezetenschap of waar u zich bevindt wanneer u de Diensten gebruikt.

3.2. U verbindt zich ertoe geen acties te ondernemen die gericht zijn op:

 • afbreuk te doen aan het werk van apparatuur van het Bedrijf;
 • afbreuk te doen aan het gebruik van de Diensten door andere gebruikers van de site;
 • de de beschadiging van apparatuur van het Bedrijf of gegevens die hierop vastgelegd zijn.

3.3. U verbindt zich ertoe op in geen enkel formulier op de Site valse informatie op te geven (waaronder email adressen die u niet mag gebruiken).

4. Privacy

4.1. Privacy Policy van Jooble is altijd toegankelijk via het volgende adres: https://nl.jooble.org/info/privacy. Dit document bevat informatie over hoe Jooble informatie opslaat en gebruikt dat het van u ontvangt.

4.2. Door de website te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden Privacy Policy van het Bedrijf.

5. Slotbepalingen

5.1. Deze bepalingen zijn niet de bedoelding van een overeenkomst tussen het Bedrijf en u of over agentuurverhouding, samenwerking, werkgever-werknemer relatie, of elk ander soort van relatie die niet direct gespecificeerd is in deze voorwaarden.

5.2. U verklaart zich ermee akkoord dat het Bedrijf niet aansprakelijk is voor u of enige andere derde partij als u uw verplichtingen niet onder deze voorwaarden nakomt. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor de consequenties van dit soort schendingen.


Als u vragen heeft met betrekking tot deze voorwaarden, dan kunt u contact met ons opnemen via het formulier op onze website of naar het volgende adres schrijven:

Ladoburn Europe LTD, Griva Digeni str, Panayides Building, Office 203, Limassol 3035, Cyprus, T.: +44 20 3239 2317